×

×

Koos Eggels

senior gebiedsontwikkelaar Wonen Limburg

Koos Eggels

“Vanuit de samenwerkende woningcorporaties gaan we duizend conceptwoningen inkopen waarin eisen voor circulariteit op hoog niveau zijn verwerkt”

Als gebiedsontwikkelaar bij woningcorporatie Wonen Limburg denkt Koos Eggels na over hoe een gebied er uit gaat zien in de toekomst. “Ik merk dat ik altijd gedreven ben door omgevingen. Ik kan daar blij van worden. Het gaat dan niet alleen om de gebouwen maar ook verbindingen die ontstaan of hoe mooi groen inpast in zo’n omgeving of plaatsen waar je kunt ontspannen.”

Koos Eggels werd opgeleid tot bouwkundig ingenieur en volgde een master Real Estate. Hij werkte daarna op allerlei verschillende plekken: bij een gemeente, een andere corporatie, een bouwbedrijf, een startup en hij organiseerde evenementen. Al deze ervaringen nam hij mee in zijn huidige baan bij Wonen Limburg waar hij zeven jaar geleden startte. Het gesprek aangaan met toekomstige bewoners en omwonenden vindt hij misschien wel het meest interessante onderdeel van zijn werk, “Wij denken als professionals altijd heel goed te weten wat wij moeten ontwikkelen, maar het is wel zo fijn om de gebruiker daar ook al in mee te nemen. Wat vindt die nou belangrijk?”

"De behoefte aan woningen is groot, niet bouwen is geen optie"

Wonen Limburg heeft een woningportefeuille van bijna 30.000 eenheden, van Noord-Limburg tot Zuid-Limburg en in een stukje Brabant. Belangrijke uitdagingen voor de toekomst? “Mensen worden ouder, mensen wonen vaker in een kleiner huishouden, dus dat doet ook iets met de woonvorm en daar moeten we over nadenken. Maar we hebben ook afgesproken om in 2050 te voldoen aan het Klimaatakkoord, daar hebben we nog wat in te doen. Dat heeft effect op hoe wij ontwikkelen. De behoefte aan woningen is groot, niet bouwen is geen optie. Daarbij moeten we ons realiseren dat we anders bouwen. Vanuit de afspraken uit het Klimaatakkoord kiezen we dan bijvoorbeeld voor het gebruik van biobased materialen in plaats van steenachtige materialen.”

Hoe is Wonen Limburg aan de slag gegaan met duurzaamheid?

“Je moet op een gegeven moment de keuze maken van wat je wilt doen en dat ook echt gaan doen. We hebben daar een aantal jaren geleden een strategie voor ontwikkeld waar ik eindverantwoordelijk voor ben geweest. In dit geval hebben we de toekomst voorspeld voor 2035 en hebben we routekaarten ontwikkeld om toe te werken naar die doelen en die ambities. De strategische koers is gebaseerd op onze bewoners, het vastgoed en duurzaamheid. Dat is natuurlijk echt heel hoog over en daarom hebben we op basis daarvan dertig voorwaarden geschetst waar een gebiedsontwikkeling een project aan moet voldoen.”

"We kiezen  bijvoorbeeld voor het gebruik van biobased materialen in plaats van steenachtige materialen"

Luisteren naar de markt

“Het project Petrusberg in Sint Odiliënberg was vier, vijf jaar geleden een van de eerste projecten die we met die doelstellingen in ontwikkeling namen. Toen waren er nog maar beperkt aantal bouwers die dat volledig konden realiseren. Het was voor ons toen heel belangrijk om te luisteren naar de marktpartijen en hun specialisme, kennis, vakmanschap en expertise in te laten brengen. De aannemer heeft al nagedacht over zijn producten en daar moeten wij niet nog een keer over gaan nadenken.

Wij kopen steeds meer een bepaalde productmarktcombinatie dus bijvoorbeeld een, twee- of driepersoons huishoudens met een bepaalde huurprijsinstelling. Daar hoort ook een bepaalde investering bij aan de aannemerskant. Daarbij gaat het om het gebruik van biobased materiaal, maar bijvoorbeeld ook losmaakbaarheid van producten. Op het moment dat wij een woning zoals we het opbouwen ook uit elkaar kunnen halen, dan is dat eigenlijk een beter circulair product. Maar de voorwaarden gaan ook over het realiseren van woningen voor ouderen of dat de woning voor meer mensen toegankelijk is.”

"De aannemer heeft al nagedacht over zijn producten en daar moeten wij niet nog een keer over gaan nadenken"

Versnelling door samenwerking Bouwstroom Limburg

“Er zijn tijden geweest dat de aannemers niet konden leveren. Daarom hebben we beschikbaarheid voor ons voor de komende jaren gecreëerd door organisatieoverstijgend te gaan werken. Bouwstroom Limburg is een initiatief van vijf Limburgse corporaties bestaande uit Wonen Limburg, Wonen Zuid, HEEMWonen, Servatius en Maasvallei. Wij gaan samen duizend conceptwoningen inkopen. Dat betekent 500 grondgebonden woningen en 500 gestapelde woningen. Het zijn woningen die in modules in de fabriek worden gebouwd en die gaan we assembleren op de bouw. De hoge eisen van de huidige wet- en regelgeving, het bouwbesluit, en de eisen voor circulariteit en duurzaamheid zitten daar dan al op een hoog niveau in verwerkt. Daar hoeven we niet nog een keer een discussie over te hebben.

Het Nieuwe Normaal (HNN) gaat natuurlijk helemaal in op de duurzaamheid en legt de ambitie nog wat hoger. Ook die ambitie nemen wij mee in Bouwstroom Limburg. Dat is natuurlijk ook aantrekkelijker voor leveranciers, want die doen niet iets nieuws voor vijf woningen of tien woningen maar wel voor een relevant volume.

"Wij gaan samen duizend woningen inkopen die in modules in de fabriek worden gebouwd"

Wij zitten aan de vooravond van een aanbestedingstraject. Eind juni gaan we de eerste dialoogsessies voeren met de geselecteerde marktpartijen, de aannemers. Ik zie er nu al naar uit om die gesprekken te gaan voeren, om elkaar vriendelijk en professioneel aan de tand te gaan voelen. Er zijn drie dialoogsessies gepland en uiteindelijk gaan daar winnaars uitkomen. Dat resulteert concreet in een samenwerkingsovereenkomst waarin de mogelijkheid is om vanaf 1 januari 2025 ook die woningen af te gaan nemen en te gaan realiseren, gebaseerd op betaalbaarheid en beschikbaarheid.

We moeten dit tot een gezamenlijk succes maken, dus corporatie, bouwer en gemeente. Dus als een gemeente grond heeft of als er plannen zijn: weet dan dat dit concept er ligt en dat we daarmee sneller én betaalbaar iets kunnen leveren.”

Hoe kan ENZuid hier verder bij helpen?

“Ik denk dat we nu aan iets heel mooi concreets werken wat eraan gaat bijdragen dat wij kunnen leveren voor onze bewoners. Daar heb je ruimte voor nodig, en ook het commitment en de steun van de bestuurders. Met Bouwstroom Limburg hebben we een oplossing om een bijdrage vanuit betaalbaarheid en beschikbaarheid te leveren aan de woningmarkt. Dus, deel die successen, hoe concreter, hoe beter en laat zien: het staat er, mooier wordt het niet, het project heeft zich bewezen en mensen vinden het fijn wonen. Dan kun je elkaar absoluut positief inspireren!”

 "Deel de successen, hoe concreter, hoe beter"