×

×

Samen het ecosysteem versterken

Programmapartners

Het programma zet in op een versnelde maximale bijdrage van Zuid-Nederland aan de nationale doelen op de circulaire bouweconomie. Het versterken van het ecosysteem van ENZuid is hierbij de rode draad in de uitvoering. Bestaande clusters, hub’s en fieldlabs zijn een belangrijke inspiratie voor het programma geweest en vormen een integraal onderdeel van en voor de uitvoeringsagenda. Op deze pagina is een overzicht van onze (beoogde) programmapartners opgenomen. Ook aansluiten? Neem dan contact op met het programmateam.