×

×

Circulaire transitie versnellen met coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheden

Het programma Circulair Bouwend Zuid-Nederland wil de transitie naar een circulaire en duurzame bouw aanjagen. Een circulaire en duurzame aanpak voor de bouw biedt antwoorden op de grote bouwopgave in deze regio in relatie tot uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (klimaat, energie en grondstoffen) en ruimte (lucht, water, bodem en natuur). Het programma wil vraag en aanbod bij elkaar brengen, nieuwe ecosystemen (coalities) ontwikkelen, belemmeringen wegnemen en meerdere ontwikkelroutes stimuleren. Dit doet het programma voor en vanuit Zuid-Nederland met perspectief op nationale en grensoverschrijdende samenwerking. Het programma is een initiatief van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid).

Rob van Nistelrooij

“Uiteindelijk moeten we dingen maken die realiseerbaar zijn, we moeten het gewoon gaan doen.”

Lees meer

Video-impressie Top ENZuid met lancering Circulair Bouwend

In een korte video-impressie van de Top ENZuid komt Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie van het ministerie van BZK) aan het woord over de grote bouwopgave en de belangrijke verbinding landelijk en regio om deze te realiseren. 

Lees meer