×

×

Circulaire transitie versnellen met coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheden

Het programma Circulair Bouwend Zuid-Nederland wil de transitie naar een circulaire en duurzame bouw aanjagen. Een circulaire en duurzame aanpak voor de bouw biedt antwoorden op de grote bouwopgave in deze regio in relatie tot uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (klimaat, energie en grondstoffen) en ruimte (lucht, water, bodem en natuur). Het programma wil vraag en aanbod bij elkaar brengen, nieuwe ecosystemen (coalities) ontwikkelen, belemmeringen wegnemen en meerdere ontwikkelroutes stimuleren. Dit doet het programma voor en vanuit Zuid-Nederland met perspectief op nationale en grensoverschrijdende samenwerking. Het programma is een initiatief van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Lees meer.

Jim Opperman

“Een goed businessmodel is de katalysator van elke nieuwe innovatie”

Lees meer

Werksessie programma Circulair Bouwend 18 april

Op 18 april vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur organiseren we vanuit het programma Circulair Bouwend een interactieve werksessie  met onder meer regio’s, clusters, bedrijven, kennisinstellingen, lokale en landelijke overheden en investeerders. Doel van de werksessie is om circulaire initiatieven voor de bouwsector te verbinden en op te schalen in Zuid-Nederland.

Lees meer