×

×

Circulaire transitie versnellen met coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheden

Het programma Circulair Bouwend Zuid-Nederland wil de transitie naar een circulaire en duurzame bouw aanjagen. Een circulaire en duurzame aanpak voor de bouw biedt antwoorden op de grote bouwopgave in deze regio in relatie tot uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (klimaat, energie en grondstoffen) en ruimte (lucht, water, bodem en natuur). Het programma wil vraag en aanbod bij elkaar brengen, nieuwe ecosystemen (coalities) ontwikkelen, belemmeringen wegnemen en meerdere ontwikkelroutes stimuleren. Dit doet het programma voor en vanuit Zuid-Nederland met perspectief op nationale en grensoverschrijdende samenwerking. Het programma is een initiatief van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Lees meer.

Marije ter Steege en Jeroen Kruithof

“Als je gezamenlijk projecten kan combineren dan kom je veel verder dan als je het allemaal zelf gaat doen”

Lees meer

Werksessie programma Circulair Bouwend 18 april

Op 18 april vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur organiseren we vanuit het programma Circulair Bouwend een werksessie  met regio’s, clusters, bedrijven, kennisinstellingen, lokale en landelijke overheden, investeerders enz. In de werksessie gaan we aan de slag om nieuwe samenwerkingen op te zetten en projecten voor te bereiden voor o.a. OPZuid en Interreg. 

Lees meer