×

×

Circulaire transitie versnellen met coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheden

Het programma Circulair Bouwend Zuid-Nederland wil de transitie naar een circulaire en duurzame bouw aanjagen. Een circulaire en duurzame aanpak voor de bouw biedt antwoorden op de grote bouwopgave in deze regio in relatie tot uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (klimaat, energie en grondstoffen) en ruimte (lucht, water, bodem en natuur). Het programma wil vraag en aanbod bij elkaar brengen, nieuwe ecosystemen (coalities) ontwikkelen, belemmeringen wegnemen en meerdere ontwikkelroutes stimuleren met als uitgangspunt Het Nieuwe Normaal. Dit doet het programma voor en vanuit Zuid-Nederland met perspectief op nationale en grensoverschrijdende samenwerking. Het programma is een initiatief van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Lees meer.

Koos Eggels

“Vanuit de samenwerkende woningcorporaties gaan we duizend conceptwoningen inkopen waarin eisen voor circulariteit op hoog niveau zijn verwerkt”

Lees meer

Werksessie Circulair Bouwend: grote opkomst en waardevolle opbrengst

Op donderdag 18 april verzamelden meer dan 90 mensen vanuit bouwers, coöperaties, financiers, kennisinstellingen, overheden en clusters zich bij Eigentijds Erf in Westelbeers voor de werksessie van Circulair Bouwend. Samen leverden ze waardevolle en inspirerende input om programmalijnen verder in te vullen, projecten te ontwikkelen en verdere connecties te leggen met lopende en nieuwe acties.

Lees meer