×

×

Het programma Circulair Bouwend verbindt de vaak versnipperde ketens van bouwmaterialen en bouwen via vier thema’s. Bij het vaststellen van de thema's is gekeken naar specifieke uitdagingen en kansen in Zuid-Nederland.  Elk thema is uitgewerkt als een programmalijn met projecten. In aanvulling wordt een 5e thema verkend.

Thema 1: Grondstoffen/materialenhubs

Hergebruik en recycling van materialen en grondstoffen zijn belangrijke circulaire strategieën, ook voor de bouw. Hoe zorg je dat nieuwe activiteiten en diensten op dit vlak succesvol van de grond komen, met voldoende schaal en kwaliteit? Lees meer...

Thema 2: Toekomstbestendige korte ketens biobased bouwmaterialen

Een circulaire economie is een economie waarin toenemende mate gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare, biogebaseerde materialen. De landbouwsector kan een belangrijke rol spelen bij de productie van biobased bouwmaterialen. Lees meer..

Thema 3: Nieuwe business- en financieringsmodellen

Circulaire innovaties benutten pas hun volle potentieel als het businessmodel ook wordt aangepast om een lange levensduur en hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken. Dit vraagt een andere manier van denken bij leveranciers en klanten, maar ook bij andere partijen zoals financiers. Lees meer..

Thema 4: Bouwprojecten

De ontwikkelde circulaire en duurzame aanpak en kennis dienen uiteindelijk toegepast te worden in bouwprojecten. Binnen het programma willen we aan de slag met circulaire tijdelijke huisvesting/ flexibele woonvormen, (gebieds)transformatie & verduurzaming en grote werklocaties. Lees meer..

Verkenning vijfde thema: Installaties in de bouw 

In de kwartiermakersfase is duidelijk geworden dat installaties een belangrijke rol spelen bij verduurzaming van de bestaande woningvoorraad , omdat vanuit de energietransitie een grootschalige vervanging noodzakelijk is. In het programma nemen we dan ook de verkenning van dit thema mee en maken we de verbinding met lopende Maakindustrie programma’s binnen Zuid-Nederland.