×

×

thema

Bouwprojecten

De ontwikkelde circulaire en duurzame aanpak en kennis dienen uiteindelijk toegepast te worden in bouwprojecten. Binnen het programma willen we aan de slag met: 
 • Circulaire tijdelijke huisvesting/ flexibele woonvormen
 • (gebieds)Transformatie & verduurzaming 
 • Grote werklocaties

In de regio zien we een sterke doorontwikkeling van fabrieksmatig en industrieel bouwen, met een snelgroeiende markt. Deze ontwikkelingen vormen een concrete kans voor de noodzakelijke opschaling van de bouwproductie. 

Flexibele gebouwen kunnen een oplossing bieden waar de vraag naar wonen of werken tijdelijk hoog is. Een circulaire aanpak voorkomt hoge kosten, verspilling van materialen en bouwafval. Er is in de regio behoefte aan ruim 10.000 flexwoningen. 

Op veel locaties in Zuid-Nederland is er behoefte aan stedelijke transformaties om de voorraad geschikt, toekomstbestendig en duurzaam te maken. Daarnaast is er behoefte aan circulaire werklocaties. 

De druk op de ruimte in de regio is groot, gecoördineerd ruimte bestemmen voor circulair bouwen is een unieke kans voor Zuid-Nederland.

Het programma richt zich op:

 • Creëren van een leeromgeving voor innovatieve bouwprojecten en nieuwe oplossingen
 • Bieden van experimenteerruimte voor circulaire bouwprojecten en aan deze verbonden maakindustrie
 • Centrale gebouwpaspoorten
 • Ontwikkelen en implementeren van gezamenlijk circulair ruimtelijk beleid
 • Ontwikkelen en implementeren van gezamenlijk circulair inkopen beleid
 • Verbinden en ondersteunen Human Capital initiatieven aangesloten op opschalingsprogramma’s SPARK.

Projecten in ontwikkeling / lopende projecten

 • NSR call cross over industrieel bouwen en maakindustrie
 • CIRCO Tracks ketenvorming circulaire bouwprojecten
Projecten in scope / verkenningsfase
 • Cross over project met maakindustrie gericht op energie & installaties 
 • Nationaal project circulaire uitvoering woondeals