×

×

thema

Business- en financieringsmodellen

Circulaire innovaties benutten pas hun volle potentieel als het businessmodel ook wordt aangepast om een lange levensduur en hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken. Dit vraagt een andere manier van denken bij leveranciers en klanten, maar ook bij andere partijen zoals financiers.

Er zijn veel versnipperde (onderzoeks)initiatieven op as-a-service producten, as-a-service locatie en financiering van dergelijke modellen. Het programma richt zich op het samenbrengen van de juiste actoren en (bestaande)programma’s binnen Zuid-Nederland om tot werkende projectconcepten te komen.

Projecten in ontwikkeling / lopende projecten

  • NGF (I&W) werkpakket op sociale innovatie en toekomstbestendige businessmodellen
  • Demo BOUW, praktijkproject OP Zuid
Projecten in scope / verkenningsfase
  • Europees project op restwaarde modellen en databases
  • Praktijkproject financieringsconstructies