×

×

thema

Business- en financieringsmodellen

Circulaire innovaties benutten pas hun volle potentieel als het businessmodel ook wordt aangepast om een lange levensduur en hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken. Dit vraagt een andere manier van denken bij bouwers en leveranciers van bouwmaterialen, maar zeker ook bij andere partijen zoals financiers en woningcorporaties.

Er zijn veel versnipperde (onderzoeks)initiatieven op as-a-service producten, as-a-service locatie en financiering van dergelijke modellen. Het programma richt zich op het samenbrengen van de juiste actoren en (bestaande) programma’s binnen Zuid-Nederland om tot werkende projectconcepten te komen.

Projecten in ontwikkeling / lopende projecten

  • NGF (I&W) werkpakket op sociale innovatie en toekomstbestendige businessmodellen
  • Demo BOUW via Midpoint Brabant, praktijkproject OPZuid in aanvraag.
Projecten in scope / verkenningsfase
  • Europees project op restwaarde modellen en databases
  • Praktijkproject financieringsconstructies

Daarnaast worden er nieuwe projecten gevormd om de economische haalbaarheid van zowel circulaire en biobased innovaties voor de bouw als innovatieve concepten en bouwmethoden die levensduur, losmaakbaarheid en hoogwaardig hergebruik (en de restwaarde) van materialen te onderzoeken, ontwikkelen en verwezenlijken:

  • Ontwikkeling van waardevolle circulaire ketens voor bouwmaterialen en grondstoffen Financieringsmodellen voor innovatief circulair ontwerp
  • Businessmodellen voor nieuwe hoogwaardige bouwmaterialen