×

×

Programma Circulair Bouwend gelanceerd op Top ENZuid

15-06-2023

Op 14 juni, in een zonnig Yerseke, waren meer dan 80 mensen aanwezig  bij de Top ENZuid, het jaarlijkse event van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Centraal in het programma stonden de successen van het programma Groene Chemie en de lancering van het nieuwe programma Circulair Bouwend. 

Han Polman, commissaris van de Koning van Provincie in Zeeland, opende de middag. Hij riep de aanwezigen op om met al het potentieel in de zuidelijke provincies aan de slag te gaan en benadrukte het belang van samenwerking tussen overheid, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke partners: “We moeten samen sterker worden en voorwaarts gaan omdat we individueel niet verder komen. De grootste en belangrijkste onderwerpen kun je niet alleen.”

Arnold Stokking voorzitter van Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) blikte terug op drie succesvolle jaren van dit programma. De kansen voor groene chemie werden geïllustreerd door presentaties van Roger Blokland (Relement) en Camiel Bartelink (Trenseo). Ook voor de bouw levert dit programma interessante nieuwe mogelijkheden zoals biobased coatings en materialen.

Daarna werd de aandacht volop gericht op het nieuwe programma Circulair Bouwend.

Jeannette Levels, kwartiermaker Circulair Bouwend, nam de aanwezigen mee in de hoofdlijnen van dit nieuwe programma en benadrukte de urgentie: “2030 is in feite vandaag als we het hebben over bouwen, de gemiddelde doorlooptijd voor we iets nieuws gaan doen is vijf, zes, zeven jaar. Dus we moeten niet te lang denken dat 2030 ver weg is, en 2050 is dan morgen”. Met het programma wil ENZuid vooral niet de dingen doen die al gebeuren. Levels: “We willen kijken: wat is uniek aan Zuid-Nederland? En hoe kunnen we hier nou helpen om die nationale en Europese doelen voor circulaire transitie te versnellen, hier in Zuid-Nederland? Waar kan circulair bouwen een oplossing zijn voor maatschappelijke vraagstukken?” Het programma Circulair Bouwend wil dat aanpakken door onder meer het ontwikkelen van de juiste vraag en aanbod, creëren van nieuwe coalities en het parallel ontwikkelen van meerdere oplossingen. Kennis delen, versnippering tegengaan en opschalen staan daarin centraal.

De tekst gaat verder onder de foto van de presentatie Ferdi Licher van het ministerie van BZK.

Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het Ministerie van BZK, sprak over beleid en plannen vanuit het Rijk voor het stimuleren van circulair, duurzaam en biobased bouwen. Normering speelt daarin een belangrijke rol, aldus Licher: “De wettelijke normering moet gewoon omhoog, niet alleen(..) voor de energieprestatie, ook voor de milieuprestatie, voor iedereen en op zo kort mogelijke termijn.” Daarbij moet ook aandacht komen voor het bevorderen voor innovatie. Om dit mogelijk te maken komt er ook meer financiële steun vanuit het Rijk. Licher sloot af met de constatering dat de uiteindelijke transitie lokaal en regionaal plaatsvindt, daar moet het gebeuren. En daar ligt dus bij uitstek een rol voor een programma als Circulair Bouwend. 

De tekst gaat verder onder de foto van de presentatie van Robert Koolen van Heijmans.

Robert Koolen. directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans liet aan de hand van voorbeelden zien hoe dit bouwbedrijf werkt aan circulair en duurzaam bouwen in de praktijk. Veel is in gang gezet maar er is ook nog veel te doen. Koolen noemde onder meer het belang van digitalisering om uitwisseling van milieu-informatie tussen leveranciers en bouwers mogelijk te maken. 

Jan Willem van de Groep, programmaregisseur Building Balance, liet zien hoe dit programma de afgelopen jaren heeft gewerkt aan de verkenning en ontwikkeling van korte ketens voor biobased grondstoffen. Rob van Nistelrooij (directeur Bouwbedrijf Van Herpen) en Jan Versluis (agrarisch ondernemer) vertelden hoe het telen en toepassen van deze nieuwe grondstoffen in de praktijk uitpakt.

Onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier werd de bijeenkomst afgesloten met een panel met Stephanie ter Borg (directeur REWIN West-Brabant), Gido ten Dolle (hoofd afdeling Ruimtelijke Kwaliteit ministerie BZK)) en Jos Lukasse (verenigingsmanager Bouwend Nederland, afdeling Zeeland). De panelleden zien in de regio al veel daadkracht en kennis aanwezig op het gebied voor circulair bouwen. Ook zijn ze vol enthousiasme om dit belangrijk onderwerp samen op te pakken. Want, ook dat was helder, er is geen enkele partij die dit alleen voor elkaar krijgt.